BC BADSO

De gezelligste badminton vereniging van Soest/Soesterberg,
Waar badmintonnen voor alle leeftijden op ieder niveau, mogelijk is.
Zowel in Soest als in Soesterberg zijn er vele mogelijkheden, alle informatie
vind u op deze siteRabo ClubSupport

Stemmen kan hier


Algemene veiligheids- en hygiëneregels in de sporthal.

Voor het BC BADSO protocol verwijzen wij u graag door naar deze website. http://bcbadso.nl

Badmintoncompetitie in coronatijd: zo doen we dat!

De zomervakantie is in alle Regio’s voorbij en dus staat traditiegetrouw de start van de competitie voor de deur. De afgelopen weken hebben we veel vragen gehad over de competitie vanwege het coronavirus. Het is voor ons allemaal een spannende tijd en we hebben slechts beperkt inzicht in de ontwikkeling van het virus.

Voordat we hieronder meer informatie geven over het spelen van competitie in coronatijd, willen we als Badminton Nederland graag een oproep doen tot solidariteit. Om ervoor te zorgen dat iedereen onbezorgd, met vertrouwen én plezier kan badmintonnen, vragen wij iedereen om met respect naar elkaar met inachtneming van de huidige regels naar de sporthal te komen om te badmintonnen en te spelen. Houd dus rekening met elkaar, zowel op als naast de badmintonbaan. Help elkaar als leden en verenigingen onderling waar nodig en laat zien dat we een hechte en sterke badmintoncommunity zijn! #AlleenSamen krijgen we corona onder controle!

Richtlijnen

Richtlijnen m.b.t. corona geven de mogelijkheid met behulp van protocollen weer te gaan sporten en dus ook te badmintonnen. Hieronder wordt aangegeven hoe Badminton Nederland invulling gaat geven aan een veilig verloop van de competitie. Daarbij hebben wij echter wel de hulp van de verenigingen en de spelers nodig. Allemaal zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig en plezierig verloop van de badmintoncompetitie.

Zo ‘normaal’ mogelijk competitie spelen

Het Competitiereglement vormt het uitgangspunt voor de planning, het verloop van de competitie en het nemen van besluiten die bij afwijkingen en/of overtredingen genomen moet worden. In het document ‘Algemene informatie Bondscompetitie 2020/2021’ staan een aantal zaken m.b.t. organisatie van de Bondscompetitie ander uitgewerkt.

Vragen die o.a. beantwoord in dit document zijn:

– Wat als je door corona een incompleet team hebt?

Zie punt 11 in de Algemene informatie Bondscompetitie 2020/2021

– Voor welke datum moeten wedstrijden worden ingehaald?

Zie punt 4 in de Algemene informatie Bondscompetitie 2020/2021

– Voor wie komt de rekening van het huren van extra zaalhuur i.v.m. inhaalwedstrijden?

Zie punt 11 in de Algemene informatie Bondscompetitie 2020/2021

Sporten kan weer, maar wel met protocol

Per 1 juli mochten we weer de zaal in om te badmintonnen. De Rijksoverheid benadrukte dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gingen, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nog steeds nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Naar aanleiding van deze stap is een protocol ‘verantwoord sporten’ samengesteld door NOC*NSF. Ga voor alle informatie naar het actuele Badmintonprotocol, dat gebaseerd is op het protocol van NOC*NSF.

Iedere vereniging een eigen protocol (op de eigen website)

Op basis van het algemene badmintonprotocol en de lokale situatie is het advies aan verenigingen om een eigen protocol te maken, zodat bezoekende teams en andere belanghebbende geïnformeerd kunnen worden over de specifieke maatregelen bij jouw vereniging. Wij verzoeken verenigingen om dit protocol te publiceren op hun website. Teams die een uitwedstrijd hebben worden geadviseerd zich vooraf te verdiepen in de van toepassing zijnde maatregelen bij vereniging die zij gaan bezoeken.

Zaken die, naast de algemene hygiënemaatregelen, zeker van belang zijn in het protocol voor teams/bezoekers van jouw accommodatie betreffen:

– basisregel: blijf thuis bij klachten, laat je zo snel mogelijk testen.

– hoe is de toegang tot de accommodatie geregeld? En wat zijn de looproutes?

– zijn kleedkamers en douches al dan niet beschikbaar? En zo ja, in welke mate?

– is de kantine al dan niet open?

– zijn supporters/bezoekers welkom? En zo ja, in welke mate?

– hoe is het placeren (plaats toewijzen) geregeld van alle groepen (spelers, spelers die niet de op de baan staan, vrijwilligers, bezoekers, coaches, tellers, wedstrijdfunctionarissen) geregeld?

– vindt er al dan niet een gezondheidscheck en registratie plaats (verplicht in horecagelegenheden, zoals bijvoorbeeld een sportkantine)? Moet dit vooraf gedaan worden of ter plekke?

– indien van toepassing, hoe is de ontvangst en begeleiding van wedstrijd functionarissen (referee/scheidsrechter/lijnrechters) en tellers geregeld.

Veel gestelde vragen

Op haar website heeft NOC*NSF een uitgebreide FAQ over alle vragen met betrekking tot corona en sport.

Vragen over de volgende onderwerpen komen daar o.a. aan de orde:

– over een eventuele besmetting

– over trainingen en wedstrijden

– over vervoer en publiek

– over de accommodatie

Ontwikkelingen

Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen en eventuele landelijke, regionale of lokale lockdowns kan Badminton Nederland gedurende de competitie besluiten nemen t.a.v. verdere verloop en afhandeling van de competitie. We hopen uiteraard dat dit niet nodig is, maar zullen dit indien nog zo snel mogelijk communiceren.

Vragen?


BC BADSO protocol

Afspraken rondom de competitie in de Banninghal

 

i.v.m. het corona virus:

(deze gelden naast de algemeen bekende regels)                                                                                                                                                     

      

  • Van elk bezoekende team registreert zich één contactpersoon met naam en telefoonnummer op het formulier dat in de hal ligt bij de toegangsdeur.
  • Toeschouwers (ook ouders) zijn niet toegestaan bij zowel wedstrijden als trainingen.
  • Alleen chauffeurs van de jeugdteams van de bezoekende club mogen plaatsnemen op de tribune.
  • Per jeugdteam mag er maximaal één extra persoon mee de zaal in, b.v. coach of trainer
  • Er mogen maximaal vier personen tegelijk in één kleedkamer
  • Daarvan mogen er maximaal twee tegelijk douchen
  • De twee kleedkamers links (bij binnenkomst) zijn voor de uitspelende teams, de twee kleedkamers rechts zijn voor de BADSO-spelers
  • Geadviseerd wordt om al in wedstrijdkleding en trainingspak naar de Banninghal te komen. Dit voorkomt volle kleedkamers aangezien alle teams om 13 uur beginnen.
  • BADSO spelers zijn zelf verantwoordelijk om tegenstanders van hun team aan te spreken op gedrag wat niet binnen deze regels past
  • De sportkantine is voorlopig gesloten.