BC BADSO

De gezelligste badminton vereniging van Soest/Soesterberg,
Waar badmintonnen voor alle leeftijden op ieder niveau, mogelijk is.
Zowel in Soest als in Soesterberg zijn er vele mogelijkheden, alle informatie
vind u op deze siteBeste leden, ouders en verzorgers

Helaas, helaas.  Er is vanavond door dhr. Rutte een lock-down aangekondigd.

Er mag in ieder geval tot 19 januari 2021 niet meer binnen gesport worden, dus ook geen badminton meer.

Hiermee is 2020 op sportief gebied, nu al afgesloten.  We hopen van harte dat met deze lock-down, het virus nu wel wordt verslagen en we het racket na 19 januari weer op kunnen pakken.

Ondanks de omstandigheden wensen we iedereen gezellige feestdagen en een voorspoedig 2021.

Blijf gezond.

BC Badso


Beste leden, ouders en verzorgers.

De eerste weken van het seizoen 2020/2021 zitten er al weer op. De competitie is nu nog in volle gang. Het 1e team presteert zeer goed en heeft de eerste 4 tegenstanders verslagen. Ga zo door!

Het Covid virus is daarentegen  nog niet verslagen en zijn er dinsdagavond extra maatregelen aangekondigd om het aantal besmettingen terug te dringen.

Voor de leden van 18 jaar en ouder, geldt dat er nu niet meer gesport mag worden met meer dan 4 personen.

Dit houdt helaas in dat er voorlopig niet gebadmintond kan worden.

Voor de jeugd is er een uitzondering gemaakt.  Zij mogen wel blijven sporten en dus ook badmintonnen, uiteraard volgens het inmiddels bekende protocol.

Het bestuur heeft besloten de maatregelen  per direct in te laten gaan. Vanaf vandaag mag er niet meer door de senioren worden gebadmintond tot nader bericht.

We zijn zeer teleurgesteld hierover maar laten we met z’n allen er alles aan doen om het covid virus te verslaan. Samen staan we sterk.

Wellicht kunnen we dan over een paar weken, het racket weer oppakken.

Houd afstand,  blijf gezond.

Jolanda Stomp

Namens bestuur BC BADSO 


Rabo ClubSupport

Stemmen kan hier


Algemene veiligheids- en hygiëneregels in de sporthal.

Voor het BC BADSO protocol verwijzen wij u graag door naar deze website. http://bcbadso.nl

Badmintoncompetitie in coronatijd: zo doen we dat!

De zomervakantie is in alle Regio’s voorbij en dus staat traditiegetrouw de start van de competitie voor de deur. De afgelopen weken hebben we veel vragen gehad over de competitie vanwege het coronavirus. Het is voor ons allemaal een spannende tijd en we hebben slechts beperkt inzicht in de ontwikkeling van het virus.

Voordat we hieronder meer informatie geven over het spelen van competitie in coronatijd, willen we als Badminton Nederland graag een oproep doen tot solidariteit. Om ervoor te zorgen dat iedereen onbezorgd, met vertrouwen én plezier kan badmintonnen, vragen wij iedereen om met respect naar elkaar met inachtneming van de huidige regels naar de sporthal te komen om te badmintonnen en te spelen. Houd dus rekening met elkaar, zowel op als naast de badmintonbaan. Help elkaar als leden en verenigingen onderling waar nodig en laat zien dat we een hechte en sterke badmintoncommunity zijn! #AlleenSamen krijgen we corona onder controle!

Richtlijnen

Richtlijnen m.b.t. corona geven de mogelijkheid met behulp van protocollen weer te gaan sporten en dus ook te badmintonnen. Hieronder wordt aangegeven hoe Badminton Nederland invulling gaat geven aan een veilig verloop van de competitie. Daarbij hebben wij echter wel de hulp van de verenigingen en de spelers nodig. Allemaal zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig en plezierig verloop van de badmintoncompetitie.

Zo ‘normaal’ mogelijk competitie spelen

Het Competitiereglement vormt het uitgangspunt voor de planning, het verloop van de competitie en het nemen van besluiten die bij afwijkingen en/of overtredingen genomen moet worden. In het document ‘Algemene informatie Bondscompetitie 2020/2021’ staan een aantal zaken m.b.t. organisatie van de Bondscompetitie ander uitgewerkt.

Vragen die o.a. beantwoord in dit document zijn:

– Wat als je door corona een incompleet team hebt?

Zie punt 11 in de Algemene informatie Bondscompetitie 2020/2021

– Voor welke datum moeten wedstrijden worden ingehaald?

Zie punt 4 in de Algemene informatie Bondscompetitie 2020/2021

– Voor wie komt de rekening van het huren van extra zaalhuur i.v.m. inhaalwedstrijden?

Zie punt 11 in de Algemene informatie Bondscompetitie 2020/2021

Sporten kan weer, maar wel met protocol

Per 1 juli mochten we weer de zaal in om te badmintonnen. De Rijksoverheid benadrukte dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gingen, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nog steeds nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Naar aanleiding van deze stap is een protocol ‘verantwoord sporten’ samengesteld door NOC*NSF. Ga voor alle informatie naar het actuele Badmintonprotocol, dat gebaseerd is op het protocol van NOC*NSF.

Iedere vereniging een eigen protocol (op de eigen website)

Op basis van het algemene badmintonprotocol en de lokale situatie is het advies aan verenigingen om een eigen protocol te maken, zodat bezoekende teams en andere belanghebbende geïnformeerd kunnen worden over de specifieke maatregelen bij jouw vereniging. Wij verzoeken verenigingen om dit protocol te publiceren op hun website. Teams die een uitwedstrijd hebben worden geadviseerd zich vooraf te verdiepen in de van toepassing zijnde maatregelen bij vereniging die zij gaan bezoeken.

Zaken die, naast de algemene hygiënemaatregelen, zeker van belang zijn in het protocol voor teams/bezoekers van jouw accommodatie betreffen:

– basisregel: blijf thuis bij klachten, laat je zo snel mogelijk testen.

– hoe is de toegang tot de accommodatie geregeld? En wat zijn de looproutes?

– zijn kleedkamers en douches al dan niet beschikbaar? En zo ja, in welke mate?

– is de kantine al dan niet open?

– zijn supporters/bezoekers welkom? En zo ja, in welke mate?

– hoe is het placeren (plaats toewijzen) geregeld van alle groepen (spelers, spelers die niet de op de baan staan, vrijwilligers, bezoekers, coaches, tellers, wedstrijdfunctionarissen) geregeld?

– vindt er al dan niet een gezondheidscheck en registratie plaats (verplicht in horecagelegenheden, zoals bijvoorbeeld een sportkantine)? Moet dit vooraf gedaan worden of ter plekke?

– indien van toepassing, hoe is de ontvangst en begeleiding van wedstrijd functionarissen (referee/scheidsrechter/lijnrechters) en tellers geregeld.

Veel gestelde vragen

Op haar website heeft NOC*NSF een uitgebreide FAQ over alle vragen met betrekking tot corona en sport.

Vragen over de volgende onderwerpen komen daar o.a. aan de orde:

– over een eventuele besmetting

– over trainingen en wedstrijden

– over vervoer en publiek

– over de accommodatie

Ontwikkelingen

Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen en eventuele landelijke, regionale of lokale lockdowns kan Badminton Nederland gedurende de competitie besluiten nemen t.a.v. verdere verloop en afhandeling van de competitie. We hopen uiteraard dat dit niet nodig is, maar zullen dit indien nog zo snel mogelijk communiceren.

Vragen?


BC BADSO protocol

Afspraken rondom de competitie in de Banninghal

 

i.v.m. het corona virus:

(deze gelden naast de algemeen bekende regels)                                                                                                                                                     

      

 • Van elk bezoekende team registreert zich één contactpersoon met naam en telefoonnummer op het formulier dat in de hal ligt bij de toegangsdeur.
 • Toeschouwers (ook ouders) zijn niet toegestaan bij zowel wedstrijden als trainingen.
 • Alleen chauffeurs van de jeugdteams van de bezoekende club mogen plaatsnemen op de tribune.
 • Per jeugdteam mag er maximaal één extra persoon mee de zaal in, b.v. coach of trainer
 • Er mogen maximaal vier personen tegelijk in één kleedkamer
 • Daarvan mogen er maximaal twee tegelijk douchen
 • De twee kleedkamers links (bij binnenkomst) zijn voor de uitspelende teams, de twee kleedkamers rechts zijn voor de BADSO-spelers
 • Geadviseerd wordt om al in wedstrijdkleding en trainingspak naar de Banninghal te komen. Dit voorkomt volle kleedkamers aangezien alle teams om 13 uur beginnen.
 • BADSO spelers zijn zelf verantwoordelijk om tegenstanders van hun team aan te spreken op gedrag wat niet binnen deze regels past
 • De sportkantine is voorlopig gesloten.

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

De zomervakantie 2020 zit er bijna op. Het was voor het eerst dat er 
doorgespeeld kon worden in de Banninghal en daar is door de 
liefhebbers volop gebruik van gemaakt. Vanaf volgende week kan er weer 
op alle bekende dagen en tijdstippen gespeeld worden; dinsdag 1 
september starten de senioren en woensdag 2 september beginnen ook de 
jeugdtrainingen weer. Alleen de training op de zaterdag laten we 
vervallen, hierover zijn de jeugdleden inmiddels geïnformeerd. Fijn 
dat sporten weer kan, maar we willen graag benadrukken dat we ons aan 
de gedragsregels rondom het corona-virus dienen te houden. Dit 
betekent dat we na het sporten allemaal de 1.5m regel toepassen.

Voor zondag 6 september hadden we het starttoernooi, de ALV en 
aansluitend een hapje en een drankje op de planning staan. Wij als 
bestuur hebben gisteren helaas moeten besluiten dat we dit niet door 
laten gaan. Hoewel sporten is toegestaan, is het lastig om binnen de 
huidige corona-regels een evenement als een ALV met meerdere leden te 
organiseren. En onze veiligheid staat voorop.

Daarom willen we de ALV on-line organiseren, op donderdag 1 oktober 
19:30 uur. Aanmelden hiervoor kan via dit emailadres, 
secretariaat@bcbadso.nl, voor 10 september 2020. Iedereen die zich 
aangemeld heeft krijgt later in september via email een weblink en een 
persoonlijke inlog-code. Wel gaan we uit van minimaal 15 deelnemende 
leden. Een maximum is er niet!

Hopelijk tot volgende week op de baan!

Vriendelijke groet,
Alice Lentink
Secretariaat BC BADSO

 


Beste leden, ouders en verzorgers.

Het seizoen 2019/2020 zit er bijna op. En wat voor seizoen. Het corona
virus heeft ons goed in de greep gehad en is nog zeker niet verdwenen.
Drie maanden hebben we niet in clubverband kunnen badmintonnen. We
zitten nu in de “ruimte met regels” periode, er mag binnen gesport
worden.

Helaas komt dit voor ons aan het einde van het seizoen. In de Bunt is
de laatste speelmogelijkheid op donderdag 16 juli.

Voor diegenen die de zomermaanden door willen spelen kan dat op
woensdagavond en donderdagmiddag in de Banninghal te Soesterberg. Op
woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur voor de jeugd en van 20.00 uur
tot 22.30 uur voor de senioren. Op donderdagmiddag kan gespeeld worden
van 13.00 tot 15.00 uur. In deze periode zijn solidariteit en
zelfbeheersing heel belangrijk. Dus voel je je niet lekker, heb je
koorts, hoest je, etc. dan blijf je thuis om ieder risico te vermijden.

Het seizoen 2020/2021 start op dinsdag 1 september. De BADSO
opstartdag en ALV zijn beide op zondag 6 september.

Voor nu een heel fijne zomer(vakantie) gewenst met veel mooie zonnige dagen.

Jolanda Stomp
Namens bestuur BC BADSO


Beste leden, ouders en verzorgers.

Morgen wordt een volgende stap gezet in de corona-aanpak. De
Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’
naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en
buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.
Dit betekent dat we vanaf 1 juli weer binnen mogen spelen.

De algemene regels zijn:

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Bent u 18 jaar en ouder: houd 1,5 m afstand van anderen (dit geldt voor en na het sporten, tijdens het sporten hoeft geen 1,5 m afstand gehouden te worden)
 • Was vaak uw handen; tot nieuwe seizoen douchen we thuis

Het uitgebreide protocol is te vinden op
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6.pdf
BADSO zal ervoor zorgen dat in iedere hal een doos met desinfecterende
middelen aanwezig is. Neem de regels in acht! Want we hebben nog
steeds met het Covid 19 virus te dealen.

Tot 17 juli kan er dus weer op de eigen speeldagen worden
gebadmintond. De jeugd blijft vooralsnog alleen op de woensdagavond
trainen. (DUS NIET OP DINSDAGAVOND EN ZATERDAGOCHTEND).

Met betrekking tot het spelen in de zomermaanden, heeft het bestuur
besloten (n.a.v. de reacties) de woensdagavond (junioren en senioren)
en de donderdagmiddag (55+) bij de gemeente aan te vragen. Mochten er
nog meer aanmeldingen komen, kunnen we natuurlijk nog een andere
speeldag/avond aanvragen. Uiteraard is iedereen welkom indien we deze
dagen krijgen toegewezen. We houden jullie op de hoogte.

Ook de kantine mag weer open zolang we 1,5 m afstand houden. Nu het
weer kan, hebben we besloten om de Algemene Ledenvergadering te houden
op zondag 6 september 2020. De BADSO opstart dag. Uiteraard met een
gezelligheidstoernooi in een ander jasje en we sluiten de middag af
met een hapje (verzorgd door BADSO) en een drankje (voor eigen
rekening 😉). Zet deze datum vast in de agenda. De officiële
uitnodiging wordt nog separaat toegestuurd.

Denk vooral aan de 1,5 m afstand, blijf gezond en veel badminton
plezier gewenst!

Jolanda Stomp
Namens bestuur BC BADSO


Nieuwsbrief

Beste leden, ouders en verzorgers,

De jeugd mag sinds 1 mei weer buiten sporten, zij het met diverse 
restricties. BC BADSO heeft besloten om de jeugd de kans te geven om 
buiten te badmintonnen. We zijn gisteravond gestart, op de 
parkeerplaats bij de Banninghal te Soesterberg. In verband met alle 
regels en daarbij behorende organisatie is besloten om alleen in 
Soesterberg, buiten, te gaan badmintonnen. Er zijn twee airbadminton 
netten aangeschaft alsook de airshuttles. Frans en Roland trainen de 
jeugdspelers in twee groepen.

Uiteraard hopen we ook voor de senioren op korte termijn een 
mogelijkheid te hebben om weer lekker te gaan shuttlelen. Binnensport 
zal zeker tot 1 september niet mogelijk zijn (zoals nu bekend), zo ook 
het gebruik van de kantine.

Dit betekent dat de seizoen afsluiting en dus ook de ALV in juni niet 
door kunnen gaan. Wij zullen voor de ALV een nieuwe datum plannen 
zodra alles duidelijk is m.b.t. gebruik van de sporthallen en kantine.

De bond heeft ons geïnformeerd dat zij ervan uitgaan dat de competitie 
in september van start kan gaan. Waarschijnlijk pas eind september en 
met een andere opzet. Zij zullen ons op de hoogte houden en wij jullie.

Voor zover en nogmaals;
heb geduld, houd afstand,
houd moed en blijf gezond

Jolanda Stomp
Namens bestuur BC BADSO

 


Corona virus

Beste leden, ouders en verzorgers,
 
Afgelopen dinsdag is bekendgemaakt dat de intelligente lock-down nog 
zeker tot 20 mei doorgevoerd zal worden. Slechts enkele restricties 
zijn aangepast.

Zo mag er door de jeugd weer buiten gesport gaan worden (waarbij de 
jongeren tot 12 jaar zelfs geen afstand van elkaar hoeven te houden). 
Als binnensport vereniging hebben wij daar niet veel voordeel van.

De sporthallen zullen helaas, zoals het er nu voor staat, in ieder 
geval nog tot 20 mei gesloten blijven.

Toch zullen we ons buigen over het vraagstuk wat we eventueel buiten 
kunnen gaan organiseren.
Wellicht bestaan er mogelijkheden om de jeugd buiten te laten gaan 
badmintonnen (speedminton).
We gaan hierover in overleg met de diverse afdelingen.

Ook zullen we gaan inventariseren of het mogelijk is om (indien de 
sporthallen dan mogen worden gebruikt) in de zomermaanden door te 
spelen.

We snappen ook dat er vragen zijn over de financiële afhandeling van 
het missen van trainingen en wedstrijden.