BC BADSO

De gezelligste badminton vereniging van Soest/Soesterberg,
Waar badmintonnen voor alle leeftijden op ieder niveau, mogelijk is.
Zowel in Soest als in Soesterberg zijn er vele mogelijkheden, alle informatie
vind u op deze site


Beste leden, ouders en verzorgers

Op 5 en 12 december is de Banninghal aan ons toegewezen van 11.30 tot 
15.00 uur. Elano zal beide zondagen van 12.00 tot 13.00 uur aanwezig 
zijn om training te geven aan diegenen die daar interesse in hebben.
(De bar is open!).
Helaas is de hal op zondag 19 december al bezet.

Let wel, ook op deze dagen gelden de Corana maatregelen, dus: 
thuisblijven bij klachten, QR code en legitimatiebewijs mee en 1,5 
meter afstand voor en na het sporten.

De bond heeft ons inmiddels ook geïnformeerd dat de competitie 
vooralsnog doorgaat, uiteraard met inachtneming van de bekende 
maatregelen.

Voor zover nu.

BC BADSO


Beste leden, ouders en verzorgers

Wederom minder goed nieuws. Het kabinet heeft vrijdagavond nieuwe 
maatregelen afgekondigd om zo het aantal corona besmettingen terug te 
dringen en verdere overbelasting in de zorg tegen te gaan. Vanaf 
zondag 28 november geldt een sluitingstijd voor alle (sport)locaties 
van 17.00 tot 05.00 uur. Dit betekent voor ons, Badso, dat er 
voorlopig alleen op de donderdagmiddag gespeeld kan worden. Met 
betrekking tot de competitie, hier is nog niets van bekend. We wachten 
de informatie van de Bond af.

Inmiddels hebben wij bij de gemeente de zondagen 5, 12 en 19 december 
aangevraagd van 13.00 tot 16.30 uur zodat diegenen die toch een 
shuttle willen slaan dit dan kunnen. Voordeel hiervan is dat de 
kantine dan ook open mag. Het is niet anders, laten we met z’n allen 
de schouders er onder zetten, ons aan de regels houden en hopen dat we 
alsnog binnen enkele weken weer de baan op kunnen (op de normale 
tijden).

Dan is er ook nog triest nieuws. Huib Kappers, oud voorzitter en 
erelid van Badso is donderdag 18 november overleden. Huib is jarenlang 
lid geweest en heeft diverse functies binnen de vereniging bekleed. 
Twee jaar geleden moest hij door gezondheidsklachten helaas stoppen 
met zijn geliefde badmintonsport. Wel bleef hij betrokken bij Badso en 
kwam ook af en toe nog kijken en een drankje doen. Wij wensen Janny, 
de kinderen en iedereen die hem lief heeft, heel veel sterkte nu en in 
de toekomst.

Afgelopen weken zijn er twee acties geweest waaraan Badso heeft 
meegedaan. De Clubsupport actie van de Rabobank heeft ons 431,69 euro 
opgeleverd. De sponsorpunten actie van de Plus maar liefst 1032 euro. 
Iedereen die heeft gestemd op Badso of de sponsorpunten heeft 
gedoneerd, heel hartelijk dank.

Voor zover het huidige Badso nieuws. Zodra bekend is of de 
aangevraagde zondagen ons worden toegekend en we dan kunnen spelen, 
laten we dat weten. Via een korte mail, FB en de site.

Houd afstand, blijf gezond.

Bc BadsoBeste leden, ouders/verzorgers,

Zo goed als dit seizoen begon, met een daling van de besmettingsgraad 
van het Covid virus, zo heeft het virus nu weer grip op onze 
samenleving gekregen.

Ongetwijfeld hebben jullie het nieuws gevolgd 
over de nieuwe maatregelen om het coronavirus onder controle te houden.Vanaf zaterdag 6 november dien je een geldige QR-code te kunnen laten zien om de sporthal te betreden als je 18 jaar of ouder bent. Ongeacht 
of je wel of geen gebruik maakt van de kantine.
Ook wordt dringend 
geadviseerd de 1,5 meter afstand tot elkaar te houden voor en na het 
sporten als je 18 jaar of ouder bent.
Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de geldige QR-code verplichting niet. 
Dit betreft o.a. trainers/coaches, arbitrage, vrijwilligers, etc..Dit heeft nogal wat consequenties en het is heel vervelend als je geen 
geldig corona toegangsbewijs kunt laten zien en dus niet gezellig een 
shuttle kunt gaan slaan. We vragen echter iedereen om dit wel te respecteren. Het is een verplichting, welke we moeten handhaven.We hopen van harte  dat deze maatregel heel snel wordt herzien.Ook blijven alle andere adviezen nog steeds gelden: schud geen handen, 
was je handen regelmatig, kom niet bij gezondheidsklachten

(en laat je dan testen) en zorg voor zover mogelijk, voor voldoende afstand.

Met betrekking tot de financiën wel goed nieuws. De sponsoractie van 
de Plus supermarkt gaat goed, momenteel staan we op plek 6 met 2533 
punten ( euro 1045).  Met nog een week voor de boeg gaan we er van uit 
dat er nog punten en dus  euro’s toegevoegd gaan worden. De actie 
loopt nog tot en met zaterdag 13 november. Bij elke 10 euro aan 
boodschappen en bij actie producten krijg je een sponsorpunt. De 
ontvangen punten kun je dan doneren aan jouw favoriete club ….we 
gaan uit van BC Badso 😉 toch?
Dus voor boodschappen naar de Plus!

Blijf gezond.

BC BADSO


Rabo ClubSupport

Stemmen kan hier


Algemene veiligheids- en hygiëneregels in de sporthal.

Voor het BC BADSO protocol verwijzen wij u graag door naar deze website. http://bcbadso.nl

Badmintoncompetitie in coronatijd: zo doen we dat!

De zomervakantie is in alle Regio’s voorbij en dus staat traditiegetrouw de start van de competitie voor de deur. De afgelopen weken hebben we veel vragen gehad over de competitie vanwege het coronavirus. Het is voor ons allemaal een spannende tijd en we hebben slechts beperkt inzicht in de ontwikkeling van het virus.

Voordat we hieronder meer informatie geven over het spelen van competitie in coronatijd, willen we als Badminton Nederland graag een oproep doen tot solidariteit. Om ervoor te zorgen dat iedereen onbezorgd, met vertrouwen én plezier kan badmintonnen, vragen wij iedereen om met respect naar elkaar met inachtneming van de huidige regels naar de sporthal te komen om te badmintonnen en te spelen. Houd dus rekening met elkaar, zowel op als naast de badmintonbaan. Help elkaar als leden en verenigingen onderling waar nodig en laat zien dat we een hechte en sterke badmintoncommunity zijn! #AlleenSamen krijgen we corona onder controle!

Richtlijnen

Richtlijnen m.b.t. corona geven de mogelijkheid met behulp van protocollen weer te gaan sporten en dus ook te badmintonnen. Hieronder wordt aangegeven hoe Badminton Nederland invulling gaat geven aan een veilig verloop van de competitie. Daarbij hebben wij echter wel de hulp van de verenigingen en de spelers nodig. Allemaal zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig en plezierig verloop van de badmintoncompetitie.

Zo ‘normaal’ mogelijk competitie spelen

Het Competitiereglement vormt het uitgangspunt voor de planning, het verloop van de competitie en het nemen van besluiten die bij afwijkingen en/of overtredingen genomen moet worden. In het document ‘Algemene informatie Bondscompetitie 2020/2021’ staan een aantal zaken m.b.t. organisatie van de Bondscompetitie ander uitgewerkt.

Vragen die o.a. beantwoord in dit document zijn:

– Wat als je door corona een incompleet team hebt?

Zie punt 11 in de Algemene informatie Bondscompetitie 2020/2021

– Voor welke datum moeten wedstrijden worden ingehaald?

Zie punt 4 in de Algemene informatie Bondscompetitie 2020/2021

– Voor wie komt de rekening van het huren van extra zaalhuur i.v.m. inhaalwedstrijden?

Zie punt 11 in de Algemene informatie Bondscompetitie 2020/2021

Sporten kan weer, maar wel met protocol

Per 1 juli mochten we weer de zaal in om te badmintonnen. De Rijksoverheid benadrukte dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gingen, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nog steeds nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Naar aanleiding van deze stap is een protocol ‘verantwoord sporten’ samengesteld door NOC*NSF. Ga voor alle informatie naar het actuele Badmintonprotocol, dat gebaseerd is op het protocol van NOC*NSF.

Iedere vereniging een eigen protocol (op de eigen website)

Op basis van het algemene badmintonprotocol en de lokale situatie is het advies aan verenigingen om een eigen protocol te maken, zodat bezoekende teams en andere belanghebbende geïnformeerd kunnen worden over de specifieke maatregelen bij jouw vereniging. Wij verzoeken verenigingen om dit protocol te publiceren op hun website. Teams die een uitwedstrijd hebben worden geadviseerd zich vooraf te verdiepen in de van toepassing zijnde maatregelen bij vereniging die zij gaan bezoeken.

Zaken die, naast de algemene hygiënemaatregelen, zeker van belang zijn in het protocol voor teams/bezoekers van jouw accommodatie betreffen:

– basisregel: blijf thuis bij klachten, laat je zo snel mogelijk testen.

– hoe is de toegang tot de accommodatie geregeld? En wat zijn de looproutes?

– zijn kleedkamers en douches al dan niet beschikbaar? En zo ja, in welke mate?

– is de kantine al dan niet open?

– zijn supporters/bezoekers welkom? En zo ja, in welke mate?

– hoe is het placeren (plaats toewijzen) geregeld van alle groepen (spelers, spelers die niet de op de baan staan, vrijwilligers, bezoekers, coaches, tellers, wedstrijdfunctionarissen) geregeld?

– vindt er al dan niet een gezondheidscheck en registratie plaats (verplicht in horecagelegenheden, zoals bijvoorbeeld een sportkantine)? Moet dit vooraf gedaan worden of ter plekke?

– indien van toepassing, hoe is de ontvangst en begeleiding van wedstrijd functionarissen (referee/scheidsrechter/lijnrechters) en tellers geregeld.

Veel gestelde vragen

Op haar website heeft NOC*NSF een uitgebreide FAQ over alle vragen met betrekking tot corona en sport.

Vragen over de volgende onderwerpen komen daar o.a. aan de orde:

– over een eventuele besmetting

– over trainingen en wedstrijden

– over vervoer en publiek

– over de accommodatie

Ontwikkelingen

Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen en eventuele landelijke, regionale of lokale lockdowns kan Badminton Nederland gedurende de competitie besluiten nemen t.a.v. verdere verloop en afhandeling van de competitie. We hopen uiteraard dat dit niet nodig is, maar zullen dit indien nog zo snel mogelijk communiceren.

Vragen?


BC BADSO protocol

Afspraken rondom de competitie in de Banninghal

 

i.v.m. het corona virus:

(deze gelden naast de algemeen bekende regels)                                                                                                                                                     

      

  • Van elk bezoekende team registreert zich één contactpersoon met naam en telefoonnummer op het formulier dat in de hal ligt bij de toegangsdeur.
  • Toeschouwers (ook ouders) zijn niet toegestaan bij zowel wedstrijden als trainingen.
  • Alleen chauffeurs van de jeugdteams van de bezoekende club mogen plaatsnemen op de tribune.
  • Per jeugdteam mag er maximaal één extra persoon mee de zaal in, b.v. coach of trainer
  • Er mogen maximaal vier personen tegelijk in één kleedkamer
  • Daarvan mogen er maximaal twee tegelijk douchen
  • De twee kleedkamers links (bij binnenkomst) zijn voor de uitspelende teams, de twee kleedkamers rechts zijn voor de BADSO-spelers
  • Geadviseerd wordt om al in wedstrijdkleding en trainingspak naar de Banninghal te komen. Dit voorkomt volle kleedkamers aangezien alle teams om 13 uur beginnen.
  • BADSO spelers zijn zelf verantwoordelijk om tegenstanders van hun team aan te spreken op gedrag wat niet binnen deze regels past
  • De sportkantine is voorlopig gesloten.