Over het Bestuur

Een badmintonvereniging in stand houden gaat niet vanzelf. Zo kent BC Badso een dagelijks bestuur waarin het beleid van de club wordt bepaald en waar de dagelijkse gang van zaken geregeld wordt. Tevens zijn er een tweetal commissies benoemd

Ten eerste de technische commissie (TC) die verantwoordelijk is voor badminton technische zaken zoals de trainers en ons materiaal. Ten tweede hebben we sinds kort de bar & evenementen commissie (BEC). Zij organiseren de activiteiten & toernooien voor senioren & junioren en beheren de bar.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van BC Badso bestaat uit de onderstaande leden:

Voorzitter: Jolanda Stomp voorzitter@bcbadso.nl
Secretaris: Alice Lentink secretariaat@bcbadso.nl
Penningmeester: Doortje Groote penningmeester@bcbadso.nl
Voorzitter TC: Dennis van Wankum tc@bcbadso.nl
Voorzitter BEC: Gert-Jan ter Riet bec@bcbadso.nl

Secretariaat

Het secretariaat van BC Badso bestaat uit de onderstaande leden:

Voorzitter: Alice Lentink secretariaat@bcbadso.nl
Ledenadministratie: Esther Bouman ledenadministratie@bcbadso.nl
Public Relations: Jolanda Stomp pr@bcbadso.nl

Technische Commissie

De Technische Commissie van BC Badso bestaat uit de onderstaande leden:

Voorzitter: Dennis van Wankum tc@bcbadso.nl
Algemeen Lid: Dennis van Wankum – Rob Stomp
CCP-Senioren: Jan Timmerman ccp-senioren@bcbadso.nl

Bar en Evenementen Commissie

De Bar en Evenementen Commissie van BC Badso bestaat uit de onderstaande leden:

Voorzitter: Gert-Jan ter Riet bec@bcbadso.nl

Algemeen Lid: Thierry Winkelman

Trainers

De Trainers van BC Badso zijn:
Trainer: Roland Busink Viana
Trainer: Elano Nijkamp

Vertrouwens contactpersoon

Vertrouwens contactpersoon: Petra Pelgrum p.pelgrum@ziggo.nl